Stamp Poll "My Favourite Stamps of Macao, 2015"

Lucky Draw Results

Awards My Favourite Souvenir Sheets My Favourite Stamps
1st Prize Alice Batalha Lam Iok Ieng
2nd Prize Chang Wai Leng Lou Kam Leong
Kuan Im Seong Chong Lai
Fu Kam Man Lau In San
3rd Prize Huang Yi Loi Chan
Lian Peng Wei 陳麗君
Leong Sao Hang Cheang Soi Hou
Yip Tak Chuen Ellen Lei Kam Lin
Chan Keng Ha Cheang Si Io
Loi Hou Cheng Fong Wai Lok
Loi Wai Ieng Kuok Kin Man
Lam Chon Fat Jacky Chan
Lam Chi U Lei Ho Cheng
Chan Sio Wai Iong Io Meng